Εταιρικό Coaching και ηγεσία

Υποστηρίζω εταιρίες και οργανισμούς με την ευεξία, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των ελληνόφωνων στελεχών τους.

Επικεντρώνομαι σε οργανισμούς που θέλουν να βελτιώσουν την εταιρική κουλτούρα τους, να αυξήσουν την αποδοτικότητα των ανθρώπων τους και να ενσωματώσουν την υγεία και την ευεξία στην εργασία καθημερινά.

Αυτό πραγματοποιείται μέσω :

 1. Παρακινητικών ομιλιών.
 2. Εκπαιδευτικών συνεδριών.
 3. Ολοήμερων εκπαιδεύσεων.
 4. Προγραμμάτων coaching, ατομικών και ομαδικών.
Μερικά αποτελέσματα που απολαμβάνουν ήδη οι εταιρικοί μας συνεργάτες είναι :
 • Αύξηση στην παραγωγικότητα.
 • Βελτιωμένη επικοινωνία και εργασιακές σχέσεις.
 • Περισσότερη επαγγελματική ικανοποίηση.
 • Μείωση των ημερών ασθενείας και των κονδυλίων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Αποφυγή του εργασιακού burnout πρίν τις προγραμματισμένες παύσεις.
 • Αποφυγή του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης.
 • Αύξηση της αφωσίσωσης και δέσμευση ς των εργαζομένων. 
 • Μείωση του στρές και της έντασης.
 • Βελτιωμένη διαχείρηση χρόνου.
 • Περιορισμός της απώλειας προσωπικού.

Εργάζομαι αποκλειστικά με Ελληνόφωνους Επαγγελματίες και επιχειρηματίες είτε άμεσα είτε μέσω του εργοδότη τους, όταν αισθάνονται ότι δεν λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται στον ρόλο τους.

Είμαι ανοιχτή στο να δομήσω εξατομικευμένα, για την εκάστοτε επιχείρηση προγράμματα, εκπαιδεύσεις και εργαλεία.

Εξειδικεύομαι στις “μέρες εκτός γραφείου” και στα εταιρικά retreats τα οποία γίνονται κατόπιν συνεννόησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μου.