Εταιρικό Coaching και ηγεσία

Υποστηρίζω εταιρίες και οργανισμούς σχετικά με την ευεξία, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των ελληνόφωνων στελεχών τους.

Επικεντρώνομαι σε οργανισμούς που θέλουν να βελτιώσουν την εταιρική κουλτούρα τους, να αυξήσουν την αποδοτικότητα των ανθρώπων τους και να ενσωματώσουν την υγεία και την ευεξία στην εργασία καθημερινά.

 

Αυτό συμβαίνει μέσα από παρακινητικές και εκπαιδευτικές ομιλίες, ολοήμερες εκπαιδεύσεις, προγράμματα coaching καθώς και με ατομική και ομαδική υποστήριξη.

 

Μερικά από τα αποτελέσματα των συνεργασιών μας με εταιρίες και οργανισμούς είναι η αυξημένη παραγωγικότητα, η καλύτερη επικοινωνία και σχέση μεταξύ των εργαζόμενων και των ομάδων, η αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης, η μείωση των ημερών ασθένειας και των κονδυλίων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η πρόληψη για στο σύνδρομο Burnout και το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, η αύξηση της πιστότητας και της δέσμευσης των εργαζομένων, η μείωση του στρες και της έντασης, η καλύτερη διαχείριση χρόνου, η μείωση της απώλειας προσωπικού.

 

Εργάζομαι αποκλειστικά με Ελληνόφωνους Επαγγελματίες και επιχειρηματίες είτε άμεσα είτε μέσω του εργοδότη τους, όταν αισθάνονται ότι δεν λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται στον ρόλο τους.

 

Είμαι ανοιχτή στο να δομήσω εξατομικευμένα, για την εκάστοτε επιχείρηση προγράμματα, εκπαιδεύσεις και εργαλεία.

Εξειδικεύομαι στις “μέρες εκτός γραφείου” και στα εταιρικά retreats τα οποία γίνονται κατόπιν συνεννόησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μου.